одобрен

Регистър на Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Уникален идентификатор:  fb2ca68d-d22f-46a5-8550-b86b10420c0a

Описание:

публичен регистър на община Бяла Слатина

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Региони, градове

публичен регистър на община Бяла Слатина

Версия: 2.4

Източник: община Бяла Слатина

Автор: община Бяла Слатина

Връзка с автор: bslatina@oabsl.com

  • Създаден на: 2020-07-21 17:19:54
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-07-22 08:36:49
  • Последно променил: ivan_hristov_petrov