одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.

Уникален идентификатор:  fb7bbdb1-64b1-4839-a1e2-709be5194c62

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник поддръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2020-03-23 11:06:12
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2020-03-23 11:11:13
  • Последно променил: alkin_ahmed