одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

Уникален идентификатор:  fbb78a33-a6f1-450b-9644-49694a2f4c28

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

етажна сдружения собственици собственост

Версия: 3

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 14:48:12
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-04-12 15:57:53
  • Последно променил: maya_cherninkova