одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  fc1e7d77-5725-4989-acb7-b751245490ae

Основна тема:  Икономика и финанси

отчет бюджет

Версия: 2.1

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-05-23 10:39:18
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-05-23 10:41:38
  • Последно променил: mariya_kovacheva