одобрен

Регистър на академичния състав в Република България (след 27.03.2011 г.)

Уникален идентификатор:  fc5fd2da-a1d1-44aa-828a-5dda7aaadb82

Описание:

Регистърът на академичния състав в Република България съдържа следната информация:
- за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
- за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации. 

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

академични длъжности дисертации

Версия: 3.86

Автор: НАЦИД

Връзка с автор: nacid@nacid.bg

Отговорник поддръжка: d_todorova@nacid.bg

Връзка с отговорник поддръжка: d_todorova@nacid.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 16:46:42
  • Създаден от: d_todorova
  • Последна промяна: 2020-10-24 15:00:35
  • Последно променил: vcankova