одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.10.2020

Уникален идентификатор:  fc87056b-49d5-4e87-bd2d-c3c092f61488

Описание:

Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ
Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване
Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

РМС 214/2016

Версия: 7.18

Източник: НСЦРЛП

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2020-10-05 14:39:00
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2021-02-15 13:44:38
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте