одобрен

Публичен регистър на издадените разрешения за рекламно – информационни елементи

Уникален идентификатор:  fcea485f-6585-4827-9d04-95c6e677c9a0

Описание:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
ОБЩИНА ЕЛХОВО

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

елхово община елхово разрешение рекламно-информационни елементи

Версия: 4

Автор: С. Нейчева

Връзка с автор: obshtina@elhovobg.org

  • Създаден на: 2017-09-19 07:46:39
  • Създаден от: p.dimitrova
  • Последна промяна: 2020-02-20 14:14:19
  • Последно променил: p.dimitrova