Автор: Veselin Zlatev

непроверен

31. Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  fd6a5487-a0a8-4100-a8c3-9e991c423725

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 1.1

Връзка с автор: st.atanasova@balchik.bg

  • Създаден на: 2019-03-08 14:33:54
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-22 08:31:29
  • Последно променил: veselin_zlatev