одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  fd6a8d5c-464a-4578-bfc6-98cb721bdeb1

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.4

Автор: Чавдар Кьолов

Отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

  • Създаден на: 2019-06-13 11:27:31
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:31:29
  • Последно променил: nadezhda_gesheva