одобрен

Информация с натрупване за броя на регистрираната земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.10.2018 г.

Уникален идентификатор:  fd7f96c6-843c-4666-964b-7be03a763071

Описание:

Регистрацията и контролът върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград и се вписват в информационната база данни по чл.7, ал.1 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

земеделска и горска техника

Версия: 1.1

Автор: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2018-11-13 08:32:28
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2019-03-08 13:32:58
  • Последно променил: irena_maslinska