одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 28.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  fe0cf9e9-6269-4cac-bec4-70c687d67ed0

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделска и горска техника

Версия: 2.1

Източник: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД

Автор: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2019-03-11 13:56:38
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2019-03-11 14:00:49
  • Последно променил: irena_maslinska