одобрен

Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019 година по землища за област Видин

Уникален идентификатор:  fe480535-a189-4183-9122-6b3dccee2dc7

Описание:

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019 година по землища за област Видин

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: одз-видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2019-05-16 10:04:40
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2019-05-16 10:07:39
  • Последно променил: tanya_mincheva_tsolova