одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 30.04.2022 г. на територията на област Благоевград

Уникален идентификатор:  fed3bdd5-e1ca-4d60-af57-152b7b7b6bb5

Описание:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Версия: 15.3

Източник: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Автор: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2022-05-05 15:24:49
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2022-05-10 16:29:33
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте