одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2017-2018г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Уникален идентификатор:  ff1d0a30-6968-4066-a920-1193e1c3ff2a

Описание:

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2017-2018.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-14 12:22:09
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2020-02-14 13:04:02
  • Последно променил: seyhan_salim