одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  ffbd2b10-bad2-4a6f-ad59-fa885dfaa6ce

Описание:

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Община Летница

Връзка с автор: letnitsa@mail.bg

Отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: secretar_letnitsa@abv.bg

  • Създаден на: 2018-11-02 13:36:29
  • Създаден от: pavlinka_cholakova
  • Последна промяна: 2018-11-02 15:38:53
  • Последно променил: migrate_data