одобрен

Публичен регистър на базовите станции

Уникален идентификатор:  ffc2d38b-b206-466f-82cf-60ef187da068

Описание:

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж. Актуална информация може да бъде проследена на адрес:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/129#info_26559

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

базови бургас ЕМП информация местоположение мобилни оператори протокол радиус разрешение за строеж разрешително регистър станции

Версия: 1.9

Източник: https://www.burgas.bg/bg/info/index/129#info_26559

Автор: Иванка Касърова

Връзка с автор: v.kasarova@burgas.bg

Отговорник поддръжка: v.kasarova@burgas.bg

Връзка с отговорник поддръжка: v.kasarova@burgas.bg

  • Създаден на: 2018-02-02 08:39:48
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-28 11:02:47
  • Последно променил: ivanka_kasarova