одобрен

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища- изключително държавна собственост

Уникален идентификатор:  ffc8ba05-f87a-420c-904f-71104ec85bbf

Описание:

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища- изключително държавна собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

изключително държавна собственост минерална вода регистър съоръжения

Версия: 4

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-23 11:38:31
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2020-04-22 20:03:14
  • Последно променил: nikolina.stoyanova