одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  ffe399ab-56af-4397-954d-b3be47273479

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Ловеч.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

Автор: Маруся Върбанчева

Връзка с автор: glav-sek@rzi-lovech.bg

Отговорник поддръжка: glav-sek@rzi-lovech.bg

Връзка с отговорник поддръжка: glav-sek@rzi-lovech.bg

  • Създаден на: 2016-07-19 07:58:36
  • Създаден от: marusya_vasileva
  • Последна промяна: 2019-09-24 13:25:50
  • Последно променил: glav-sek