одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост

Уникален идентификатор:  razporeditelni sdelki

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-01-24 11:44:47
  • Създаден от: lilyanka_lozanova
  • Последна промяна: 2020-01-24 11:49:36
  • Последно променил: lilyanka_lozanova