10506 намерени резултати

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи RZP

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Габрово земеделска, горска техника и машини за земни работи.

габрово горска земеделска одз техника РМС 214/2016
одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина от Софийска област, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

дентална медицина здравеопазване лекари област продажба продукти разрешение СО списък РЗИ РМС 214/2016 съхранение Софийска лекарствени
одобрен

Регистър по Наредба № 5 за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в Софийска област по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

дентална медицина здравеопазване издадени лекари област продажба продукти разрешения регистър СО РЗИ РМС 214/2016 съхранение Софийска лекарствени
одобрен

Регистри на постъпилите жалби

Регистри на постъпилите жалби в РИОСВ-Плевен и на предприетите действия по тях.

одобрен

Регистри на постъпилите сигнали

Регистри на постъпилите сигнали и предприетите действия по тях

сигнал
 

Моля изчакайте