10506 намерени резултати

одобрен

Размер на средното рентно плащане за стопанската 2014/2015 г.

Информацията е по землища и начин на трайно ползване в кг/дка.

земеделие
одобрен

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Велико Търново

Регистър на имотите държавна собственост

велико търново държавна собственост имоти област регистър Регистър на имотите с държавна собственост РМС 214/2016
одобрен

Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение

Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение

напоо образование професионално образование професия специалност цпо РМС 214/2016
одобрен

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

напоо образование професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране и обучение РМС 214/2016
одобрен

Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензи

Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензи

напоо образование професионално образование центрове за професионално обучение цпо РМС 214/2016
 

Моля изчакайте