10507 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадени разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнати за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Банско, мандат 2019-2023г.

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Банско
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Баните
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета - гр.Банско

дървета значение историческо община площи регистър РМС 436/2017 озеленени Банско