10143 намерени резултати

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

заверените карнобат община паспорти сгради технически РМС 214/2016
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

водовземане Кубрат община разрешителни регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване Кубрат община разрешителни регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на получените дарения в Община Кубрат

дарения Кубрат община регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

община разпоредителни регистър сделки Неделино РМС 436/2017