10635 намерени резултати

одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

община Пловдив превози справка транспорт АВТОБУСНИ ЛИНИИ РМС 54/2019 превозвачите
одобрен
одобрен
одобрен

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област Ямбол

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област Ямбол

прием руо Ямбол 8 клас VIII клас държавен прием РМС 214/2016
одобрен

Списък на всички средни училища и гимназии на територията на област Ямбол към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички средни училища и гимназии на територията на област Ямбол към началото на учебната 2021 / 2022 година

гимназии руо средни училища средно образование училища Ямбол РМС 214/2016
одобрен

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

Списък на всички училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена към началото на учебната 2021 / 2022 година

образование образователни институции развитие регистър руо училища центрове Ямбол РМС 214/2016 личностно подкрепа
 

Моля изчакайте