10656 намерени резултати

одобрен

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула към 30.09.2021г.

бюджет община община Кула отчет тримесечен РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Кула за м. Октомври 2021г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула за м. Октомври 2021г.

бюджет община отчет регистър РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула за месец Септември 2021г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула за месец Септември 2021г.

бюджет община отчет регистър РМС 214/2016 Кула
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни през 2021г.

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2021 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

национален паша РМС 214/2016 парк централен балкан
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Смолян към 01.01.2021г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Смолян към 01.01.2021г.

бюджетни второстепенни кредити община разпоредители регистър смолян списък РМС 436/2017
 

Моля изчакайте