10656 намерени резултати

одобрен

Административно териториални единици в Република България

РМС 435/2020 АГКК единици административно териториално
одобрен

Краткосрочна прогноза за Балканите и Европа

Карти за кратка прогноза на времето в България, Балканите и Европа, море, планини, седмична и месечна прогноза в HTML формат.

Европа прогноза РМС 567/2021 НИМХ Балканите краткосрочна
одобрен

Краткосрочна прогноза за България

Карти за кратка прогноза на времето в България, Балканите и Европа, море, планини, седмична и месечна прогноза в HTML формат.

българия прогноза РМС 567/2021 НИМХ Прогнози краткосрочна
одобрен

Дължини на реките в България

българия РМС 567/2021 Реки НИМХ дължини
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.10.2021 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград видове одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
 

Моля изчакайте