10737 намерени резултати

одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на Източнобеломорски район за басейново управление

списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район кодове Източнобеломорски ИБР
одобрен

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

национален разрешителни строеж нси области статистически инфостат институт
одобрен

Тарифа на пристанище Бургас за 2022 г

Тарифа на пристанище Бургас за 2022 г

бургас тарифа пристанище ЕАД
одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Химично състояние на повърхностните водни тела за 2020 г.- втория цикъл на ПУРБ

ЗБР състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район химично Западнобеломорски
одобрен

Списък на кодовете на подземни водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за подземни водни тела на територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък басейнова дирекция БД подземни водни тела район Западнобеломорски ЗБ кодове
одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за кодовете на повърхностните водни тела за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

околна среда списък басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район Западнобеломорски ЗБ
 

Моля изчакайте