120 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Списък на второстeпенните разпоредители

Списък на второстeпенните разпоредители за 2021 г.

бюджет второстепенни община разпоредители регистър РМС 436/2017 Николаево
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

бюджет данни община РМС 214/2016 РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет данни изпълнение касово община РМС 54/2019 Мирково
одобрен

Регистър на получените дарения

Регистър на даренията

дарения община регистър РМС 436/2017 Мирково
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте