5843 намерени резултати

одобрен

История на направените измервания

История на направените измервания през публичен портал на КРС

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

община паспорти сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Казанлък
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Казанлък
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана техника по видове за периода от м. 01.2022 г. до м.12.2022 г. с натрупване

видове монтана одз регистър техника РМС 214/2016 брой
 

Моля изчакайте