9037 намерени резултати

одобрен

.Регистър разрешителни за минерални води Община Мизия

.Регистър разрешителни за минерални води Община Мизия 2017

одобрен

08. Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

одобрен
одобрен

14. Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Балчик
одобрен

15. Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

одобрен

19. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

Моля изчакайте