7115 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания, в община Годеч

карти община паркиране регистър увреждания хора РМС 436/2017 Годеч
одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.08.2022 година.

видове горска техника земеделска техника машини за земни работи одз Пловдив регистър техника РМС 214/2016
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.08.2022 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.08.2022 г.

Регистрацията, отчетът и контролът върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, съгласно чл.7 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Благоевград горска техника земеделска техника машини за земни работи одз регистрация РМС 214/2016
 

Моля изчакайте