7039 намерени резултати

одобрен

Регистър на военните паметници

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ВОЕННИ ПЛОЧИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

военни област Пазарджик паметници регистър РМС 214/2016
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - от органа по избора

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - от органа по избора

информация община регистър ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 Козлодуй подлежаща
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Козлодуй

лица нестопанска община цел юридически РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Регистър на рекламно информационните елементи

Регистър на рекламно информационните елементи

елементи община регистър рекламно информационни РМС 436/2017 Казанлък
одобрен
 

Моля изчакайте