735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България (№ 24)

Регистър на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България (№ 24)

организации регистър РМС 214/2016 производители плодове зеленчуци признати Министерство МЗм земеделието асоциации
одобрен

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

организации регистър РМС 54/2019 горски браншовите сектор Министерство МЗм земеделието
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.03.2022 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, съгл. чл. 54 от Наредба № 5 от 2019 г.

Регистър на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, съгл. чл. 54 от Наредба № 5 от 2019 г.

географски защитени лица регистър храни контролиращи спазване традиционно специфичен характер Министерство МЗм земеделието спецификация изначения
одобрен

Списък на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност

Списък на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност

дейност разрешения регистър РМС 214/2016 Министерство извършване МЗм земеделието разплодна
одобрен

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

регистър сдружения РМС 214/2016 напояване Министерство земеделието
 

Моля изчакайте