735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на места за настаняване

места настаняване община регистър РМС 436/2017 Стамболийски
одобрен

Регистър за учебни форми и преподаватели от учебни форми (4c)

Регистър за учебни форми и преподаватели от учебни форми (4c)

регистър учебни форми преподаватели Министерство земеделието
одобрен

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Тпс (4b)

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Тпс (4b)

категория правоспособност регистър свидетелства Тпс (4b) Министерство МЗм земеделието
одобрен

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Твк (4a)

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Твк (4a)

категория правоспособност регистър свидетелства Твк (4а) Министерство МЗм земеделието
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.03.2022 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград горска техника земеделска техника машини за земни работи одз регистрация РМС 214/2016
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 31.03.2022 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър промяна РМС 435/2020 предназначение неземеделски нужди
 

Моля изчакайте