698 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в областта за предходната година

Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска година

добрич област одз рентно РМС 214/2016 2021/2022 стопанска
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.07.2021 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград горска земеделска одз техника РМС 214/2016
одобрен

Земеделска техника за област Добрич към 30.06.2021 г.

Регистрирана земеделска техника за област Добрич към 30.04.2021 г.

видове добрич земеделска одз техника РМС 214/2016
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 31.07.2021 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земи имоти регистър РМС 435/2020 неземеделски нужди променено предназначение област Благоевград
одобрен

Регистър на договори за аренда и наем за област Видин

Справка на договори за аренда и наем регистрирани в област Видин

аренда видин договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.07.2021 година.

видове информация одз Пловдив техника РМС 214/2016 регистрирана брой
 

Моля изчакайте