735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

аренда габрово договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич земеделска и горска техника по видове

видове добрич земеделска техника одз техника РМС 214/2016
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

габрово имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено