735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2022/2023 година за землищата на обл.Кърджали

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2022/2023 година за землищата на обл.Кърджали - по начин на трайно ползване

годишно Кърджали одз плащане регистър средно рентно РМС 214/2016 размер
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 28.02.2022 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земеделски земи земи одз регистър промяна РМС 435/2020 предназначение неземеделски нужди промяна на предназначението
одобрен
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.01.2022 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение Стара Загора за 2022 г.

имоти одз регистър РМС 435/2020 Стара Загора предназначение променено
одобрен

Брой на регистрираните на територията на област Търговище селскостопански животни през 2021г.

видове животни одз регистър РМС 214/2016 Търговище брой селскостопански
 

Моля изчакайте