735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 31.01.2022 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено промяна на предназначението
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.01.2022 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

видове горска техника земеделска техника машини за земни работи регистър техника регистрация РМС 214/2016
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Общ брой регистрирани договори за аренда или наем към 31.12.2021 г.

аренда договори монтана наем одз регистър РМС 435/2020 брой
одобрен

Публичен регистър на земеделските стопани

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 30.09.2021 г. в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

земеделски монтана одз регистър РМС 214/2016 стопани брой
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2021 година.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2021 г., изразено в лева на декар.

годишно одз плащане Пловдив регистър рентно средно средно годишно рентно плащане РМС 214/2016
 

Моля изчакайте