271 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Главен регистър на частна общинска собственост

Главен регистър на частна общинска собственост

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

непроверен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем 2018-2019

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.05.2019 година.

горска земеделска машини за земни работи техника