376 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

одобрен

Регистър на язовирите в община Севлиево

Регистър на язовирите в община Севлиево

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи RZP

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

одобрен
одобрен

Регистър на домашни кучета

Регистър на домашни кучета

регистър на домашни кучета
одобрен