1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
непроверен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2019г.