32 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие към 01.03.2019 г.

Регистър на търговските дружества с общинско участие към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети към 01.03.2019 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.
одобрен

Регистър продажби на застроени терени в земеделски земи

Регистър продажби на застроени терени в земеделски земи в периода 2009 2017 година.

земеделски земи регистър Терени