22 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (№ 13)

Регистър на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (№ 13)

географски регистър храни производители означения традиционно специфичен характер Министерство МЗм земеделието защитено №13
одобрен

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

държавни регистър помощи ЕК селско стопанство Министерство МЗм земеделието
одобрен

Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазар (№ 12)

Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазар (№ 12)

площи регистър РМС 435/2020 ГМ растения Министерство засети МЗм земеделието
одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Контрол лица регистър производство РМС 54/2019 биологично Министерство МЗм земеделието
одобрен

Регистър на обектите за съхранение на зърно

Регистър на обектите за съхранение на зърно

зърно обекти регистър РМС 214/2016 съхранение Министерство МЗм земеделието
одобрен

Регистър на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междубраншови организации за мляко и млечни в Република България (№ 25)

Регистър на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междубраншови организации за мляко и млечни в Република България (№ 25)

продукти регистър РМС 214/2016 производители мляко млечни Министерство МЗм земеделието
 

Моля изчакайте