2 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
РМС 214/2016  плащане  рентно 
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

варна горска земеделска одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в областта за предходната година

Средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

варна одз плащане рентно средно РМС 214/2016
 

Моля изчакайте