48 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Общ брой регистрирани договори за аренда или наем към 31.12.2021 г. и към 31.12.2022 г.

аренда договори монтана наем одз регистър РМС 435/2020 брой
одобрен

Публичен регистър на земеделските стопани

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 30.09.2021 г. и към 30.09.2022 г. в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

земеделски монтана одз регистър РМС 214/2016 стопани брой
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в областта за предходната година

Размер на средно годишно рентно плащане за 2021 г. и 2022 г. по землища за общините на територията на област Монтана

годишно монтана одз плащане рентно средно РМС 214/2016 размер
одобрен

Регистър на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно

Брой и капацитет на регистрираните обекти за съхранение на зърно към 31.12.2021г. и към 31.12.2022 г. на територията на област Монтана

зърно монтана обекти одз регистър РМС 214/2016 съхранение капацитет
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана за периода от м. 01.2022 г. до м.12.2023 г. с натрупване

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана техника по видове за периода от м. 01.2022 г. до м.12.2023 г. с натрупване

видове монтана одз регистър техника РМС 214/2016 брой
 

Моля изчакайте