13 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Брой действащи договори за аренда и наем към 30.11.2020г за област Видин

аренда видин договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение през 2020 година за област Видин

видин имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове

Регистрирана земеделска и горска техника към 01.01.2021 г. в Областна дирекция „Земеделие“ – Видин

видин видове информация одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2020/2021 година за землищата на обл.Видин

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2020/2021 година за землищата на обл.Видин

видин землища одз плащане рентно средно РМС 214/2016 размер