3 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
Кърджали 
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Кърджали земеделска, горска техника и машини за земни работи към 08 февруари 2021 г.

видове Кърджали одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2021/2022 година за землищата на обл.Кърджали

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2021/2022 година за землищата на обл.Кърджали - по начин на трайно ползване

годишно Кърджали одз плащане рентно средно РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Кърджали

Публичен регистър на язовирите, намиращи се на територията на Област Кърджали;

Кърджали регистър язовири