6 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

земеделие
одобрен