3 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на пасищата, мери, ливади и пасища с храсти отдадени под наем - 2018г. в община Маджарово.

Регистър на пасищата, мери, ливади и пасища с храсти отдадени под наем - 2018г. за с. Бориславци,с.Горно поле, с. Долни Главанак, с. Малко Брягово, с. Малки Воден, гр. Маджарово, с. Тополово.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "а" на ЗВ.

одобрен

Регистър на язовирите в Община Маджарово

Регистър на язовирите на територията на Община Маджарово.