2 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за земеделска техника

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Враца земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31 юли 2019г.

земеделие
одобрен

Средно годишно рентно плащане

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанска 2018-2019 година, изразено в лева на декар

земеделие