4 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Пазарджик земеделска и горска техника по видове към 31 декември 2019 година

Информация за броя на регистрираните на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31 декември 2019 година